Wikimedia/Wikimedia Labs

Tủ sách mở Wikibooks
Logo hiện tại của Wikimedia Labs

Wikimedia Labs là một công cụ lưu trữ tên miền, có lưu trữ hàng ngàn công cụ được sử dụng trong việc truy cập và sửa đổi Wikipedia bằng nhiều cách, dù là một bộ đếm sửa đổi phức tạp, một Wikidata Game, hay chỉ đơn giản là một phần mềm chạy bot. Tên miền hiện tại là https://tools.wmflabs.org. Trước khi Wikimedia Labs được mở cửa, các công cụ được lưu trữ tại tên miền Toolserver. Tất cả các công cụ hiện đã được chuyển sang Wikimedia Labs, và toàn bộ quá trình được dự kiến kết thúc vào tháng 12 năm 2014, khi Toolserver hoàn toàn ngưng hoạt động.