Wikibooks:GUS2Wiki

Tủ sách mở Wikibooks

This page provides a historical record of Special:GadgetUsage through its page history. To get the data in CSV format, see wikitext. To customize this message or add categories, create /top. Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 2022-09-18T22:00:25Z. Tối đa có sẵn 5000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Tiện ích Số người dùng Số thành viên tích cực
AVIM Mặc định Mặc định
AVIM portlet Mặc định Mặc định
Cat-a-lot 1 1
CommentsInLocalTime 15 1
DeluxeHistory 18 1
Editsummary 16 2
LocalLiveClock 10 1
XTools-ArticleInfo 6 0
addsection-plus 16 2
autodel 5 1
darklight-switch Mặc định Mặc định
darkmode 1 0
dropdown-menus 15 2
edittop 16 1
externallinks 12 1
goToTop 5 1
hotcat 38 2
moveRV 21 2
navpop 32 0
purgetab 14 1
random book Mặc định Mặc định
removeAccessKeys 2 0
revisionjumper 13 1
sidebartranslate 8 2
subpages 15 2
wiked 10 1