Thống kê sử dụng tiện ích

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 20:25, ngày 10 tháng 11 năm 2019. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Bảng này cung cấp thông tin về số người dùng đã kích hoạt các tiện ích trên wiki này. Người dùng tích cực là người đã thực hiện một sửa đổi trong 30 ngày qua. Danh sách này bỏ qua thống kê về các tiện ích được kích hoạt cho mọi người theo mặc định và có thể bao gồm cả các tiện ích hiện trước đây mà hiện không còn nữa.

Tiện íchSố người dùngSố thành viên tích cực
AVIMMặc địnhMặc định
AVIM_portletMặc địnhMặc định
random_bookMặc địnhMặc định
navpop280
hotcat230
UTCLiveClock130
sysopdectector130
DeluxeHistory130
Editsummary110
edittop110
purgetab100
moveRV100
revisionjumper100
pageviews80
HighlightAdmins80
CommentsInLocalTime80
addsection-plus80
externallinks70
dropdown-menus70
LocalLiveClock60
wiked60
subpages60
Logo50
sidebartranslate50
autodel50
searchFocus30
removeAccessKeys20