Thống kê sử dụng tiện ích

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 12:57, ngày 7 tháng 12 năm 2022. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Bảng này cung cấp thông tin về số người dùng đã kích hoạt các tiện ích trên wiki này. Người dùng tích cực là người đã thực hiện một sửa đổi trong 30 ngày qua. Danh sách này bỏ qua thống kê về các tiện ích được kích hoạt cho mọi người theo mặc định và có thể bao gồm cả các tiện ích hiện trước đây mà hiện không còn nữa.

Tiện íchSố người dùngSố thành viên tích cực
AVIMMặc địnhMặc định
AVIM_portletMặc địnhMặc định
darklight-switchMặc địnhMặc định
random_bookMặc địnhMặc định
requestWizardMặc địnhMặc định
hotcat394
navpop330
moveRV222
DeluxeHistory201
Editsummary172
addsection-plus162
CommentsInLocalTime162
subpages163
edittop161
dropdown-menus162
purgetab140
revisionjumper142
externallinks121
LocalLiveClock111
wiked100
sidebartranslate81
XTools-ArticleInfo72
goToTop62
autodel41
removeAccessKeys20
Cat-a-lot22
darkmode10