Thống kê sử dụng tiện ích

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 18:18, ngày 1 tháng 6 năm 2020. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Bảng này cung cấp thông tin về số người dùng đã kích hoạt các tiện ích trên wiki này. Người dùng tích cực là người đã thực hiện một sửa đổi trong 30 ngày qua. Danh sách này bỏ qua thống kê về các tiện ích được kích hoạt cho mọi người theo mặc định và có thể bao gồm cả các tiện ích hiện trước đây mà hiện không còn nữa.

Tiện íchSố người dùngSố thành viên tích cực
AVIMMặc địnhMặc định
AVIM_portletMặc địnhMặc định
random_bookMặc địnhMặc định
navpop292
hotcat231
sysopdectector131
DeluxeHistory130
UTCLiveClock131
moveRV111
Editsummary111
edittop112
purgetab102
revisionjumper100
CommentsInLocalTime91
pageviews80
HighlightAdmins81
dropdown-menus80
addsection-plus82
externallinks70
LocalLiveClock60
wiked60
subpages60
Logo50
sidebartranslate50
autodel41
searchFocus30
removeAccessKeys20