Bước tới nội dung

VBscript/Hàm/Time

Tủ sách mở Wikibooks

Hàm trống mặc định của VBScript dùng để hiển thị Giờ hôm nay

Công Thức[sửa]

  • Time

Thí Dụ[sửa]

<script type="text/VBscript">
document.write("Chào thế gii! Bây  Gi là : " & Time & " Giờ");
</script>