Bước tới nội dung

VBscript/Hàm/InputBox

Tủ sách mở Wikibooks

Hộp Thoại Nhập Thông Tin

Công Thức[sửa]

<script type=text/VBScript>
InputBox(prompt[,title][,default][,xpos][,ypos][,helpfile,context])
InputBox(Miêu_Tả[,Tiêu_Đề][,Mặc Định][,Vị_Trí_Ngang][,Vị_Trí_Dọc][,Hồ_Sơ_Trợ_Giúp,Từ_Trợ_Giúp])
</script>


Thí Dụ[sửa]

<script type=text/VBScript>
dim fname
fname=InputBox("Tên:","Thí D InputBox")
MsgBox("Xin Chào Bn : " & fname)
</script>