Bước tới nội dung

VBscript/Hàm/Date

Tủ sách mở Wikibooks

Hàm trống mặc định của VBScript dùng để hiển thị Ngày hôm nay

Công Thức[sửa]

  • Date


Thí Dụ[sửa]

<script type="text/VBscript">
document.write("Chào thế gii! Hôm nay là ngày : " & Date);
</script>