Vật lý đại cương/Vận tốc ánh sáng

Tủ sách mở Wikibooks

Vận tốc ánh sáng[sửa]

  • Vận tốc ánh sáng di chuyển qua mọi môi truong vật chất là một hằng số không đổi
trong Chân Không
trong Không Khí
  • Vận tốc ánh sáng là vận tốc cao nhất . Không có vật có khả năng di chuyển ỏ vận tốc cao hon vận tốc ánh sáng

Từ Nhiệt Điện

Ta được

với v = C

Vậy

Vật di chuyển ở vận tốc ánh sáng sẻ có Khối lượng gần bằng không . Mọi chuyển động không còn (F = m a = 0)