Vật lý đại cương/Thuyết tương đối rộng

Tủ sách mở Wikibooks

Thuyết Tương Đối Rộng[sửa]

Tốc độ ánh sáng trong chân không là một đại lượng không đổi trong tất cả các hệ qui chiếu quán tính

Ý Nghỉa[sửa]

Giả thuyết này giải thích cho kết quả của thí nghiệm Michelson-Morleythí nghiệm Sitter vì vận tốc truyền ánh sáng là như nhau theo mọi phương nên không thể sử dụng công thức cộng vận tốc Galileo cho ánh sáng. Thực tế giả thuyết này có thể suy trực tiếp từ tiên đề đầu tiên. Mọi phương trình vật lý không thay đổi khi đi từ hệ quy chiếu quán tính này sang hệ quy chiếu quán tính khác, nghĩa là các phương trình Maxwell cũng bất biến, và một kết quả của nó là tiên đoán về tốc độ ánh sáng cũng phải bất biến. Do đó giả thuyết này không thể là tiên đề, chỉ là hệ quả của tiên đề tổng quát đầu tiên, nếu coi lý thuyết điện từ Maxwell là đúng. Cũng có thể chú ý rằng, giả thuyết thứ hai có thể đứng độc lập thành một tiên đề, nếu không công nhận lý thuyết điện từ Maxwell hoặc không cần dùng đến hiểu biết về trường điện từ.

Theo Cơ học Newton, Khối lượng vật chất không đổi khi di chuyển với mọi vận tốc . Theo Plank khối lượng vật chất bằng không khi di chuyển với vận tốc ánh sáng . Theo Einstein, khối lượng có thay đổi khi vật di chuyển với vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng . Thay đổi khối lượng có thể tính bằng công thức

Thay đổi Khối Lượng[sửa]

Khối lượng vật di chuyển với vận tốc v . m = mo Khối lượng vật di chuyển với vận tốc v = C . m = 0

Vậy Khối lượng thay đổi khi vật di chuyển với vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng