Vật lý đại cương/Quán tính

Tủ sách mở Wikibooks

Khái niệm[sửa]

Quán tính là tính chất giữ nguyên chuyển động của một vật khi không có lực tác dụng và chỉ thay đổi dần chuyển động nếu có lực tác dụng

=

Thay đổi quán tính[sửa]

Nghiên cứu về Bức Xạ Điện Tử cho ta thấy

  1. Khối lượng của mọi vật đều không thay đổi khi vật đó di chuyển với vận tốc dưới vận tốc ánh sáng .
  2. Khi di chuyển với vận tốc ánh sáng , mọi vật sẽ không có Khối lượng
  3. khi vật di chuyển với vận tốc ánh sáng khối lượng của vật đó cũng sẽ không thay đổi