Vật lý đại cương/Phóng xạ

Tủ sách mở Wikibooks

Phóng xạ[sửa]

Bức Xạ Điện Tử hay là danh từ vật lý dùng để mô tả hiện tượng Thay đổi Nhiệt và phát ra Ánh Sáng Nhiệt trên mọi vật dẩn điện[cần dẫn nguồn].

Khi mắc điện và vật dẩn điện trong một vòng khép kín[cần dẫn nguồn] . Dòng điện tăng theo tần số tăng ở tần số f < fo . Dòng điện không tăng theo tần số tăng ở tần số f bằng và lớn hơn fo . The graph of I - f cho thấy

Blackbody-lg.png
Tần Số Vận Tốc Bước Sóng Năng Lượng
f < fo v = λ f E = m v2
f = fo v = c E = h fo
f > fo v = c E = h nfo


  • Mọi vật dẩn điện đều có một tần số ngưởng fo . Tần số hấp thụ nhiệt cao nhứt của mọi vật dẩn điên[cần dẫn nguồn].
  • Ánh Sáng Nhiệt của Phóng Xạ Điện Tử là một Sóng Ánh Sáng Lưởng Tính .
Ánh Sáng Quang Tử di chuyển dưới dạng Sóng có vận tốc v có Năng lượng lượng tử E với bước sóng ngắn ở tần số f > fo
v = C
E = hf =


Ánh Sáng Nhiệt [cần dẫn nguồn] di chuyển dưới dạng Sóng có vận tốc v có Năng lượng lượng tử E với bước sóng ngắn ở tần số f < fo

Bức xạ điện từ[sửa]

Phóng xạ hạt nhân[sửa]

Phân rả hạt nhân là quá trình hạt nhân của các nguyên tử phóng xạ có số khối lượng lớn ( Ví dụ [[uranium]) tự vỡ ra thành các mảnh hạt nhân có khối lượng nhỏ hơn . Trong quá trình phân rã hạt nhân đều có sự Hụt khối lượng, tức là tổng khối lượng của các hạt tạo thành nhỏ hơn khối lượng hạt nhân ban đầu. Khối lượng bị hao hụt này được chuyển hóa thành năng lượng nhiệt rất cao được tính theo công thức nổi tiếng của Albert Einstein

E = Δm c2 = M c2
E , Nhiệt Lượng
Δm , Khối Lượng Hụt
c , vận tốc ánh sáng trong chân không , 299792458 m/s

Các dòng hạt chuyển động nhanh phóng ra từ các chất phóng xạ có Hạt Nhân không bền cho ra ba tia phóng xạ di chuyển với vận tốc ánh sáng Tia Alpha, Tia Beta, Tia Gamma

Ur ---> He + Z + E +
C ---> N + Z + E +Các Tia Phóng Xạ có khả năng đi xuyên qua vật

Các hạt alpha có thể dễ dàng chặn lại bởi một tờ giấy. Tia beta cần miếng kim loại để chặn. Trong khi đó . dòng tia gamma có khả năng xuyên qua vật chất cao; cần một khối vật chất có mật độ dày đặc chặn lại. (Do đó các nhà máy hạt nhân đều sử dụng chì trong quá trình xây dựng và vận hành để chắn các tia phóng xạ, vì Chì có số khối rất lớn, tỉ lệ Số notron/ Số proton xấp xỉ 1,5) Các hạt notron hầu như không tương tác với vật chất và có thể xuyên qua tất cả và đi ra ngoài vũ trụ.
Alfa beta gamma radiation.svg

Các Tia Phóng Xạ có khả năng giải thoát Điện tử ra khỏi Nguyên tử vật chất trở thành Điện tử tự do

làm cho vật trở thành Dẫn Điện. .