Vật lý đại cương/Chuyển động/Chuyển động thẳng đều

Tủ sách mở Wikibooks

Chuyển động thẳng đều là chuyển động thẳng (còn gọi là tịnh tiến), với vận tốc không đổi tức là gia tốc bằng không.

Công thức chuyển động[sửa]

Mọi Chuyển Động từ vị trí ban đầu đến một vị trí khác qua mô,t quảng đường có Đường Dài s trong một Thời Gian t đều có các tính chất sau

Tính Chất Chuyển Động Định Nghỉa Ký Hiệu Công Thức Đơn Vị
Vận Tốc Tốc độ di chuyển của một Chuyển động
. Vận Tốc = Đường Dài / Thời Gian
v
= a t
Đường Dài Quảng đường di chuyển của một Chuyển Động
. Đường Dài = Vận Tốc x Thời gian = Gia Tốc x Bình phương thời gian
s s = v t = a t2 m
Lực Đại lượng tác động trên vật làm vật thay đổi trạng thái
. Lực = Khối Lượng x Gia Tốc
F F = m a = kg
Năng Lực Khả năng Lực thực hiện một việc
. Năng Lực = Lực x Đường Dài
W W = F s = F v t = p v kg
Năng Lượng Khả năng Lực thực hiện một việc trong một thời gian
. Năng Lượng = Lực x Đường Dài
E = F v = F a t = p a kg
Áp Lực Lực ép trên một Diện tích bề mặt
. Áp Lực = Lực / Diện Tích
P kg
Động Lượng Khối lượng di động
. Động Lượng = Khối lượng x Vận Tốc
p p = m v kg
Động Lực Lực tác động trên Động lượng
. Động Lực = Lực x Thời Gian
f f = F t kg

Mọi Chuyển động với vận tốc v thay đổi theo Thời gian có thể biểu diển bằng hàm số toán v(t) thì

Tính Chất Chuyển Động Ký Hiệu Công Thức Đạo Hàm , Tích Phân
Vận Tốc v
Gia Tốc a
Đường Dài s
Lực F
Năng Lực W
Năng Lượng E