Vật lý đại cương/Chuyển động/Chuyển động tịnh tiến

Tủ sách mở Wikibooks

Mọi Chuyển động với vận tốc v thay đổi theo Thời gian có thể biểu diển bằng hàm số toán v(t) thì

Tính Chất Chuyển Động Ký Hiệu Công Thức Đạo Hàm , Tích Phân
Vận Tốc v
Gia Tốc a
Đường Dài s
Lực F
Năng Lực W
Năng Lượng E