Vật lý đại cương/Bức xạ điện từ

Tủ sách mở Wikibooks

Bức Xạ Điện Từ[sửa]

Bức Xạ Điện Tử hay Điện Quang hay còn gọi là Phóng Xạ Điện Tử là danh từ vật lý dùng để mô tả hiện tượng Thay đổi Nhiệt và phát ra Ánh Sáng Nhiệt trên mọi vật dẩn điện.

Khi mắc điện và vật dẩn điện trong một vòng khép kín . Dòng điện tăng theo tần số tăng ở tần số f < fo . Dòng điện không tăng theo tần số tăng ở tần số f bằng và lớn hơn fo . The graph of I - f cho thấy

Blackbody-lg.png
Tần Số Vận Tốc Bước Sóng Năng Lượng
f < fo v = λ f E = m v2
f = fo v = c E = h fo
f > fo v = c E = h nfo

Tổng Kết[sửa]

  • Mọi vật dẩn điện đều có một tần số ngưởng fo . Tần số hấp thụ nhiệt cao nhứt của mọi vật dẩn điên.
  • Ánh Sáng Nhiệt của Phóng Xạ Điện Tử là một Sóng Ánh Sáng Lưởng Tính.
Ánh Sáng Quang Tử di chuyển dưới dạng Sóng có vận tốc v có Năng lượng lượng tử E với bước sóng ngắn ở tần số f > fo
v = C
E = hf =


Ánh Sáng Nhiệt di chuyển dưới dạng Sóng có vận tốc v có Năng lượng lượng tử E với bước sóng ngắn ở tần số f < fo

Bức Xạ Điện Tử[sửa]

Bức Xạ Điện Tử hay Điện Quang một hiện tượng Điện sinh Ánh Sáng Nhiệt tìm thấy từ mọi vật dẩn điện . Mọi vật dẩn điện khi dẩn điện đều có

  1. Thay đổi Nhiệt độ
  2. Phát ra Ánh Sáng Nhiệt


Thí nghiệm về Bức Xạ Điện Tử cho thấy

Wiens law.svg

Ở tần số f < fo . Sóng Ánh Sáng di chuyển với Vận tốc v, mang theo năng lượng E và có Bước sóng λ

v = λ f
E = m v2
λ =

Ở tần số f = fo . Sóng Ánh Sáng di chuyển với Vận tốc bằng vận tốc ánh sáng trong chân không C , có mức năng lượng E và có Bước sóng

v = C
E = h fo
λ =

Ở tần số f > fo . Sóng Ánh Sáng di chuyển với Vận tốc bằng vận tốc ánh sáng trong chân không C , có mức năng lượng E và có Bước sóng

v = C
E = h nfo = h f =
λ =

Tổng Kết[sửa]

  • Mọi vật dẩn điện có một tần số Ngưởng fo
  • Sóng Ánh Sáng Nhiệt của Bức Xạ Điện tử là một Sóng Ánh Sáng Lưởng Tính
f < fo
f = fo
f > fo
  • m = mo v < C
m = 0 v = C .
Với mọi v < C Khối lượng sẻ thay đổi
  • pv =
pC =