Vật lý đại cương/Điện/Điện xoay chiều

Tủ sách mở Wikibooks

Điện xoay chiều tạo từ Điện cảm ứng từ . Điện xoay chiều có điện thay đổi theo thời gian có thể biểu diễn bằng công thức toán

[cần dẫn nguồn]
Left

Với

V - Biên độ điện
- Tần số Góc .
f . Tần số -
- Góc độ
- Thời gian