Vật lý đại cương/Điện/Điện quang

Tủ sách mở Wikibooks

Điện quang[sửa]

Điện Quang hay còn gọi là Phóng Xạ Điện Tử là danh từ vật lý dùng để mô tả hiện tượng Thay đổi Nhiệt và phát ra Ánh Sáng Nhiệt trên mọi vật dẩn điện.

Mọi vật dẩn điện đều có các hiện tượng sau

  1. Thay đổi Nhiệt Độ
  2. Tỏa Nhiệt vào môi trường xung quanh dưới dạng Quang Tử Nhiệt

Thí nghiệm về Điện Quang cho thấy . Khi mắc điện và vật dẩn điện trong một vòng khép kín . Dòng điện tăng theo tần số tăng ở tần số f < fo . Dòng điện không tăng theo tần số tăng ở tần số f bằng và lớn hơn fo . The graph of I - f cho thấy

Tần Số Vận Tốc Bước Sóng Năng Lượng

Mọi vật dẩn điện đều có một tần số hấp thụ điện cao nhứt gọi là Tần số ngưởng, fo

Ở tần số vật dẩn điện và tỏa Quang Tử Nhiệt có mức năng lượng Quang Tử Khối
Ở tần số vật ngừng dẩn điện và tỏa Quang Tử Nhiệt có mức năng lượng Quang Tử
Ở tần số vật tỏa Quang Tử Nhiệt có mức năng lượng Quang Tử Lượng

Bước Sóng Debroglie[sửa]

Nếu có một Động Lượng di chuyển với vận tốc Ánh Sáng có mức Năng Lượng Lượng Tử vậy

Mọi Động Lượng di chuyển với vận tốc Ánh Sáng có mức Năng Lượng Lượng Tử sẻ có Bước Sóng

Bước Sóng của ba hạt Điện tử

Điện tử Âm .
Điện tử Dương .
Điện tử Âm .


Tổng Kết[sửa]

  • Mọi vật dẩn điện đều có một tần số dẩn điện cao nhứt ở Tần số ngưởng , fo
  • Quang Tử Nhiệt của Phóng Xạ Điện Tử là một Sóng Lưởng Tính
Quang Tử Khối có Năng lượng ở tần số
Quang Tử Lượng có Năng lượng ở tần số