Vật lý đại cương/Điện/Điện nhiệt

Tủ sách mở Wikibooks

Điện Nhiệt[sửa]

Hiện tượng mọi vật dẩn điện sinh ra Nhiệt lượng tỉ lệ với Điện trở kháng của vật

Thay Đổi Điện kháng theo nhiệt độ[sửa]

Điện kháng của mọi vật dẩn điện tăng theo nhiệt độ tăng

Với Dẩn điện,
Với Bán Dẩn Điện,

Tương tác Điện và Vật[sửa]

Electron flow in a conductor.svg

Bình thường Điện tích của vật vật điện di chuyển theo mọi hướng tự do trong vật dẩn điện . Khi mắc Dẩn Điện với Nguồn Điện . Điện tạo một áp lực làm cho Điện tích di chuyển theo đường thẳng tạo ra một dòng điện tích di chuyển thẳng hàng . Áp lực của Điện gọi là Điện Thế có ký hiệu V đo bằng đơn vị Vôn . Dòng Điện tích di chuyển thẳng hàng được gọi là Dòng điện có ký hiệu I đo bằng đơn vị Am

Tính Chất Vật Dẩn Điện Ký Hiệu Công Thức Đơn vị
Điện Thế V v (Vôn)
Dòng Điện I a (Am)
Điện Kháng R (Ôm)
Điện Dẩn Y (Si Men)
Công Xuất Điện Phát Pi v a (Chuôn)
Công Xuất Điện Thất Thoát PR (Chuôn)
Công Xuất Điện Truyền Po (Chuôn)
Hiệu Xuất Điện n %