Vật lý đại cương/Điện/Điện một chiều

Tủ sách mở Wikibooks

Điện một chiều[sửa]

Điện Giải[cần dẫn nguồn][sửa]

Phản ứng hóa học giửa hai kim loại và axit tạo ra Điện . Điện giải tạo ra điện không đổi theo thời gian được gọi là Điện DC

Điện giải được dùng tao ra Bình ắc ki cung cấp Điện DC

ElectrochemCell.png

Điện Cực[cần dẫn nguồn][sửa]

Phản ứng hóa học giửa kim loại và axit tạo ra Điện . Điện cực tạo ra điện không đổi theo thời gian được gọi là Điện DC

Dry cell (PSF).png
  • Pin thường

Ứng dụng Điện cực được dùng tao ra Điện DC có điện 1.5 - 3.0 V

Batteries.jpg
  • Pin Sạc

Pin Sạc có khả năng nạp và nhả điện có thể sử dụng nhiều lần lâu dài . Khi hết điện, chỉ cần mắc nối Điện với Pin sạc để nạp điện để có thể sử dụng tiếp làm giảm lệ phí mua Pin

Quang tuyến điện[cần dẫn nguồn][sửa]

Hiệu ứng Điện Quang
.

Tính Chất[sửa]

[cần dẫn nguồn]