Vật lý đại cương/Định luật Niu Tơn

Tủ sách mở Wikibooks

Định luật Niu Tơn[sửa]

Tương tác giửa Lực và vật được định nghỉa qua 5 định luật Niu Tơn như sau

  1. Vật giử nguyên trạng thái khi không có Lực tác động
  2. Vật thay đổi trạng thái khi có một Lực tương tác với vật
  3. Khi có một Lực tác động trên một vật, thì vật sẽ cho một Phản lực chống lại lực tác động
  4. Ở trạng thái quân bình, tổng các lực tác động trên vật bằng không .
  5. Lực hút giửa hai vật tỉ lệ với bình phương khoảng cách giửa hai vật

Định luật thứ nhất[sửa]

Theo định luật này mọi vật đều có một Quán Tính, hay một thói quen mà vật ở trạng thái cân bằng hay quân bình.

Định luật thứ hai[sửa]

Theo định luật này, để một vật thay đổi trạng thái, từ đứng yên sang di dộng hay biến thể từ thể này sang thể khác phải có một lực tác động trên vật

Định luật thứ ba[sửa]

Theo định luật này, nếu có một lực F tác động trên một vật . Vật sẻ cho một Phản lực bằng với lực tác động nhưng ngược chiều .

Định Luật Cân Bằng[sửa]

Theo định luật này, khi tổng các lực tác động trên vật bằng không vật sẻ ở trạng thái quân bình

Định Luật Vạn Vật hấp Dẩn[sửa]

Lực hút giửa hai vật tỉ lệ với bình phương khoảng cách giửa hai vật