Trợ giúp:Tìm kiếm

Tủ sách mở Wikibooks

Có thể dùng ô tìm kiếm để tìm các bài đã viết trong Wikibooks. Gõ tên bài hoặc từ khóa liên quan đến trang cần tìm bằng tiếng Việt (xem thêm Trợ giúp:Gõ tiếng Việt) vào ô và ấn "Nhập" ("Enter") hoặc ấn nút Hiển thị hay nút Tìm kiếm.

Hiển thị và Tìm kiếm[sửa]

Nút hiển thị sẽ đưa bạn tới trang sách có tên giống tên bài bạn đã nhập vào ô tìm kiếm. Nếu trang chưa tồn tại, sẽ có thông báo và các hướng dẫn thêm, trong đó có lựa chọn cho bạn viết mới bài đó.

Nút tìm kiếm hiện ra danh mục các trang sách có chứa các từ khóa mà bạn đã nhập vào ô tìm kiếm. Nó hoạt động nhờ một máy truy tìm dữ liệu.

Một trang sách mới được tạo ra, đã ghi vào cơ sở dữ liệu của Wikibooks, nhưng có thể chưa được ghi vào danh mục tìm kiếm của máy truy tìm dữ liệu. Những trang này luôn hiện ra khi gõ tên chuẩn xác và dùng nút hiển thị, trong khi có thể không hiện ra khi gõ từ khóa và dùng nút tìm kiếm. Do vậy đừng ngạc nhiên khi bạn mới viết xong một bài mà nhấn tìm kiếm không thấy.

Làm gì khi không tìm được[sửa]

Khi không tìm thấy từ hoặc cụm từ mà bạn muốn, hoặc không xác định được từ khóa cần thiết. Hãy làm theo chi dẫn dưới đây:

Nếu bạn tìm thông tin về bản thân Wikibooks, thử:

Với các kiến thức chung, thử:

Khi tất cả những cách trên không mang lại hiệu quả, ngay cả sau một thời gian chờ đợi:

  • Bạn có thể tìm hiểu về kiến thức bạn cần tại những nguồn tài liệu khác, rồi viết chúng vào đây để những người Việt đi sau bạn có không mất công tìm kiếm nữa.
  • Nếu bạn biết ngoại ngữ (ví dụ tiếng Anh), bạn có thể tìm thấy thông tin bạn cần ở Wikibooks ngoại ngữ (ví dụ Wikibooks tiếng Anh) hay các nguồn tài liệu ngoại ngữ. Khi tìm thấy bạn có thể dịch ra tiếng Việt để đưa vào đây cho những người Việt muốn tìm kiếm khác.
  • Nếu thông tin cần tìm là hình ảnh (ví dụ hình một ngôi đình làng), bạn có thể tự chụp (đến một ngôi đình và chụp hình), hay sưu tầm các hình ảnh thuộc phạm vi công cộng và tải hình lên, giúp những người đồng nghiệp sau này.

Chú ý, mọi phiên bản thông tin bạn đưa lên đây, nếu không vi phạm bản quyền, đều luôn được lưu trong lịch sử và không mất. Đồng thời chúng có thể được chăm sóc, hoàn thiện bởi cộng đồng những người sử dụng tiếp nối.

Xem thêm[sửa]