Bước tới nội dung

Trẻ em:Khủng long/Tác giả

Tủ sách mở Wikibooks

Cuốn sách này được dịch từ Wikibooks tiếng Anh. Một số phần được biên tập và cập nhật thêm thông tin bởi một số người dùng của Wikibooks tiếng Việt.

Nếu bạn có tham gia biên tập cuốn sách này, vui lòng ghi tên của bạn ở đây.

Tác giả[sửa]