Trẻ em:Hệ Mặt Trời/Sao Thiên Vương

Tủ sách mở Wikibooks
MẶT TRỜI - SAO THỦY - SAO KIM - TRÁI ĐẤT - SAO HỎA - SAO MỘC - SAO THỔ - SAO THIÊN VƯƠNG - SAO HẢI VƯƠNG

Sao Thiên Vương

Sao Thiên Vương là hành tinh thứ bảy tính từ Mặt Trời và là một hành tinh khí. Nó có tới 27 mặt trăng quay xung quanh. Giống như hàng xóm Sao Hải Vương, hành tinh này cũng rất lạnh. Mỗi năm trên Sao Thiên Vương kéo dài tới 84 năm.