Trẻ em:Hệ Mặt Trời/Sao Mộc

Tủ sách mở Wikibooks
MẶT TRỜI - SAO THỦY - SAO KIM - TRÁI ĐẤT - SAO HỎA - SAO MỘC - SAO THỔ - SAO THIÊN VƯƠNG - SAO HẢI VƯƠNG

Sao Mộc

Sao Mộc là hành tinh thứ năm tính từ Mặt Trời và là hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt Trời. Đây là một hành tinh khí, có thành phần chủ yếu là khí. Sao Mộc còn sở hữu cho mình tới 67 mặt trăng quay xung quanh mình, chỉ xếp sau Sao Thổ mà thôi.