Trẻ em:Các đồ vật theo bảng chữ cái/Tác giả

Tủ sách mở Wikibooks

Các thành viên tham gia xây dựng cuốn sách này:

  • TheHighFighter2 - Người tạo ra sách; người đóng góp phần lớn nội dung cuốn sách
  • Russian Federal Subjects - Người hỗ trợ, đóng góp cho nội dung sách
  • Đức Anh - Người hỗ trợ chỉnh sửa, hoàn thiện sách

Sách có lấy ý tưởng từ cuốn sách Object Alphabet của Wikibooks tiếng Anh.