Thảo luận Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy (books)

    Tủ sách mở Wikibooks

    Tôi là Minhminhquangquang's brother(Minhminhquangquang ở Wikipedia).Tôi chưa quen với Wikibooks.Giúp tôi nhé!(Tôi nói thế vì ở Wikipedia cậu là bậc đàn anh nên chắc là ở đây cũng vậy.)--Tổ quốc gọi chúng ta (thảo luận) 06:34, ngày 2 tháng 1 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]