Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy (books)

    Tủ sách mở Wikibooks

    Xin chào tất cả các bạn[sửa]

    Xin chào tất cả các thành viên cùng chí hướng. Tôi là Trần Nguyễn Minh Huy. Tôi cũng là thành viên của các dự án Wikipedia, Wikicommons và Wiktionary. Mời các bạn xem bản giới thiệu rõ hơn về tôi tại đây. Tôi là một thành viên mới của Wikibooks và rất mong các bạn hãy giúp tôi trong việc sử dụng trang wiki này. Cảm ơn!