Thảo luận Thành viên:Thientan3

    Tủ sách mở Wikibooks

    MyPortalSkin.jpg[sửa]

    Chào bạn. Hình như Hình:MyPortalSkin.jpg chiếu website của bạn phải không? Wikibooks chỉ được giữ những tập tin được phát hành dưới một giấy phép hợp, hay thuộc về phạm vi công cộng (public domain), hay được "sử dụng hợp pháp" (chỉ trong một số trường hợp). Xin bạn ghi tình trạng bản quyền của hình này bằng cách gắn một bảng giấy phép hay ghi thẳng vào trang đó. Các bảng có sẵn là:

    Cám ơn.

     – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 07:22, ngày 11 tháng 12 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]