Bản mẫu:GFDL

Tủ sách mở Wikibooks
GNU head Cho phép sao chép, phân phối và/hoặc sửa đổi tài liệu này theo quy định của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU, Phiên bản 1.2 hoặc phiên bản sau này của Tổ chức Phần mềm Tự do; không có Mục Invariant, không có Văn bản Bìa Trước, và không có Văn bản Bìa Sau. Bản sao của giấy phép nằm ở "Giấy phép Tài liệu Tự do GNU."