Thảo luận Thành viên:205.189.94.3

    Tủ sách mở Wikibooks

    Xin chào IP 205.189.94.X! Tôi rất hoan nghênh những đóng góp của bạn. Tuy nhiên có một vấn đề nho nhỏ như sau:

    • Wikibooks không phải là một từ điển ngôn ngữ: tức là các bài như In, Out hay If đều không phù hợp. Nó sẽ phù hợp hơn ở bên dự án Wiktionary
    • Nhiều bài của bạn viết không thuộc một quyển sách nào vì tiêu đề của chúng không thuộc dạng Tên sách/Tên chương/Tên bài

    Đức Anh (thảo luận) 23:59, ngày 30 tháng 11 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]