Thảo luận Thành viên:205.189.194.232

    Tủ sách mở Wikibooks

    Hướng dẫn kèm cảnh báo[sửa]

    Đề nghị IP không nên tiếp tục tạo mới các trang sách chất lượng kém về cùng một chủ đề về toán học và vật lý, bằng việc sao chép lại các trang chất lượng kém có sãn nữa. Hãy tập trung vào cải thiện các trang có sãn về cùng các chủ đề đó. Nếu tiếp tục theo hướng vi phạm trện thì bị coi là hành động phá hoại của tài khoản con rối, sẽ bị cấm ở mức nặng tương đương tài khoản chủ rối.--Doãn Hiệu (thảo luận) 00:25, ngày 17 tháng 5 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

    Thông báo cấm 3 tháng[sửa]

    jan Win toki mi 04:35, ngày 17 tháng 5 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]