Thảo luận Thành viên:Đẹp trai mà ế

  Tủ sách mở Wikibooks

  Đừng làm vậy mà bạn ơi Đẹp trai mà ế (thảo luận) 07:41, ngày 28 tháng 5 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Bạn đã bị cấm vì đã có những hành động phá hoại. Thời hạn cấm là 100 năm. Sau khi hết hạn cấm, vui lòng không thực hiện các hành động phá hoại nữa. Đức Anh (thảo luận) 07:44, ngày 28 tháng 5 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Ai mà sống tới 100 năm Đẹp trai mà ế (thảo luận) 07:45, ngày 28 tháng 5 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Cấm gì mà 100 năm ghê vậy Đẹp trai mà ế (thảo luận) 07:47, ngày 28 tháng 5 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Thông báo cấm[sửa]

  Thông báo, bạn đã bị cấm.

  • Thời hạn: vô hạn
  • Lý do: phá hoại, thêm các nội dung lăng mạ thành viên khác
  • Người cấm: Đức Anh

  Sau khi xét kỹ hành vi của bạn, tôi quyết định không cho bạn kháng cáo. Đức Anh (thảo luận) 07:57, ngày 28 tháng 5 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]