Thảo luận Bản mẫu:Hoan nghênh

Tủ sách mở Wikibooks

Tải lên[sửa]

Wikibooks và các dự án khác không phải Wikipedia đều không cho phép tải lên tập tin cục bộ. Cần xóa hướng dẫn này đi. --minhhuy (talk) 07:28, ngày 23 tháng 2 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Trần Nguyễn Minh Huy: Tôi đến nay vẫn không biết điều này. Cái bản mẫu này là lấy từ Hoan nghênh 12 bên Wikipedia chắc vì vậy mà có cái đó. Nhưng ở đâu ghi rằng các dự án này không được phép tải lên tập tin cục bộ vậy, để tôi còn ghi lại. Đức Anh (thảo luận) 08:50, ngày 23 tháng 2 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Bạn có thể kiểm tra trang Đặc biệt:Tải lên, nơi nó bị vô hiệu hóa tải lên với người dùng thông thường, chỉ cho phép bảo quản viên thực hiện. Trang này cũng bị vô hiệu hóa ở các dự án khác. --minhhuy (talk) 09:21, ngày 23 tháng 2 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Xin cảm ơn bạn đã thông báo. Vì tôi là bảo quản viên nên không biết được điều này. Tôi sẽ sớm sửa chữa bản mẫu. Đức Anh (thảo luận) 12:26, ngày 23 tháng 2 năm 2021 (UTC)[trả lời]