Bước tới nội dung

Thảo luận:Nhập môn Giải tích/Tích phân/Tích phân bất định/Tích phân hàm số Logarit

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Tủ sách mở Wikibooks


Dưới đây là danh sách các tích phân bất định (nguyên hàm) của các hàm số Logarit. For a complete list of integral functions, see list of integrals.

Note: x>0 is assumed throughout this article, and the constant of integration is omitted for simplicity.