Thảo luận:Nhập môn Giải tích/Tích phân/Tích phân bất định

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Tích Phân Bất Định có dạng tổng quát

Công thức tích phân[sửa]

  1. = at + c