Thảo luận:Học Pascal/Danh sách lệnh

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Sau Đây là Danh Sách Các Lịnh của Pascal

C[sửa]

G[sửa]

  • GotoXY : đến một điểm x,y
  • GetDate : Thông tin ngày
  • GetTime : Thông tin giờ
  • GetEnv : Thông tin về Môi Trường

D[sửa]

E[sửa]

  • Exec
  • EOL : Từ đầu dòng đến cuối dòng
  • EOF : Từ đầu hồ sơ đến cuối hồ sơ

N[sửa]

R[sửa]

S[sửa]

W[sửa]

  • write : Ghi thông tin trên màn hình
  • writeln : xuống hàng, Ghi thông tin trên màn hình