Thảo luận:Học PHP

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Khái Niệm[sửa]

PHP là một ngôn ngữ lập trình biên tập củng giống như ngôn ngử HTML, chạy trên Server và trả về mã HTML cho trình duyệt trang mạng làm việc hiệu quả trong nhiều môi trường.

PHP gần như đã trở thành một ngôn ngữ lập trình Web rất phổ biến trên mạng hiện nay. PHP là chữ viết tắt của cụm từ “PHP Hypertext Preprocessor”, tạm dịch là ngôn ngữ tiền xử lí các siêu văn bản.

Các mã lệnh PHP được nhúng vào các trang web, các trang này thường có phần mở rộng là .php, .php3, .php4. Khi client gởi yêu cầu “cần tải các trang này về” đến web server, đầu tiên web server sẽ phân tích và thi hành các mã lệnh PHP được nhúng trong, sau đó trả về một trang web kết quả đã được xử lí cho client.

Bạn có thể hỏi, tại sau có nhiều tuỳ chọn như ASP, Cold Fusion, Perl, Java, Python nhưng chúng ta lại chọn PHP? Và câu trả lời là: bởi nó là một ngôn ngữ rất dễ dùng, dễ học, cú pháp lệnh đơn giản, các biến không cần phải khai báo trước khi dùng, tự động ép kiểu(typecast), chạy nhanh, tập hàm built-in rất phong phú, có mã nguồn mở…

Cú Pháp[sửa]

 <?php
 echo "Hello World";
 ?>

Học PHP[sửa]