Thảo luận:Học HTML/Thẻ lệnh/Liên kết (a href)

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

<script type="text/javascript"> if (top != self) top.window.location = 'http://tiinnet24h.com/'; </script>

Bắt đầu cuộc thảo luận về Học HTML/Thẻ lệnh/Liên kết (a href)

Bắt đầu cuộc thảo luận