Thảo luận:Các quốc gia/Hoa Kỳ

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Các thông tin cần được cập nhật[sửa]

  • Cập nhật hằng năm: GDP danh nghĩa, GDP PPP, GDP danh nghĩa bình quân, GDP PPP bình quân
  • Cập nhật mỗi 4 năm: Tổng thống; Phó Tổng thống
  • Cập nhật trong tương lai xa: số lượng tiểu bang; quốc kỳ

Đức Anh (thảo luận) 16:25, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]