Bước tới nội dung

Thảo luận:Các quốc gia/Hoa Kỳ

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Tủ sách mở Wikibooks
Bình luận mới nhất: 3 năm trước bởi Đức Anh trong đề tài Các thông tin cần được cập nhật

Các thông tin cần được cập nhật

[sửa]
  • Cập nhật hằng năm: GDP danh nghĩa, GDP PPP, GDP danh nghĩa bình quân, GDP PPP bình quân
  • Cập nhật mỗi 4 năm: Tổng thống; Phó Tổng thống
  • Cập nhật trong tương lai xa: số lượng tiểu bang; quốc kỳ

Đức Anh (thảo luận) 16:25, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)Trả lời