Thảo luận:Điện tử/Thuật ngữ điện tử

  Tủ sách mở Wikibooks

  Đơn Vị Điện Lượng[sửa]

  Đơn vị thường dùng để tính Điện Lượng Cu Lôm có ký hiệu c

  1 C = 6.24150962915265×10E18 e-

  Điện tử[sửa]

  Điện tử được xem như phần tử nhỏ nhất mang điện cấu tạo nên vật chất . Có ba loại Điện tử

  Điện tử Âm Điện tử mang điện âm có Điện Lượng bằng -1 C . Có Khối Lượng bằng kg . Có ký hiệu e-
  Điện Tử Dương Điện tử mang điện âm có Điện Lượng bằng +1 C . Có Khối Lượng bằng kg . Có ký hiệu p+
  Điện Tử Trung Hòa Điện tử không mang điện có Điện Lượng bằng 0 C . Có Khối Lượng bằng kg . Có ký hiệu no

  Điện tích[sửa]

  Điện tích, khi Vật cho hay nhận điện tử sẻ trở thành Điện Tích . Có hai loại Điện Tích

  Điện Tích Âm, Vật mang điện âm có Điện Lượng -Q và Điện Trường của các đường điện hướng vô
  Điện Tích Dương, Vật mang điện dương có Điện Lượng +Q và Điện Trường của các đường điện hướng ra

  Dòng điện[sửa]

  Dòng điện là dòng di chuyển thẳng hàng của điện tích

  .

  Thay đổi điện tích theo thời gian.

  Dòng điện đo bằng đơn vị Am Pe, A

  = 6.24150962915265×10E18 điện tử âm / 1s .


  Điện thế[sửa]

  Điện thế áp lực của lực điện làm cho điện tích di chuyển thẳng hàng tạo nên dòng điện di chuyển trong vật dẩn điện . Khả năng của lực làm cho điện tích di chuyển

  Thay đổi điện thế theo thời gian


  Điện thế đo bằng đơn vị Vôn, V

  Hiệu điện thế[sửa]

  Hiệu điện thế điện thế khác biệt giửa hai điểm có điện khác nhau .

  V = V2 - V1

  Nếu trong một mạch khép kín dùng Chạm đất có điện thế bằng không làm chuẩn so sánh điện giửa hai điểm . Hiệu điện thế của một điểm có điện thế V so với chạm đất là V

  Đơn vị đo lường dùng để đo Hiệu điện thế giửa hai điểm củng tính bằng đơn vị Vôn

  Điện Dẩn[sửa]


  Điện Kháng[sửa]

  Công Xuất[sửa]