Điện tử/Thuật ngữ điện tử

Tủ sách mở Wikibooks

Điện Tử[sửa]

Điện Tử là các phần tử nhỏ nhứt không thể phân chia tạo nên Nguyên Tố hóa học của vật . Có ba Điện tử cơ bản Điện tử Âm, Điện tử Dương, Điện tử Trung Hòa có các tính chất sau Điện loại + hay -, Điện Lượng Q và Khối lượng m

Mang Điện âm có Điện Lượng Q = −1.602 × 10E−19 C và Khối lượng bằng me =
Mang Điện dương có Điện Lượng Q = +1.602 × 10E−19 C và Khối lượng bằng mp =
Mang Điện có Điện Lượng bằng Q = 0 C và Khối lượng bằng mn

Điện Tích[sửa]

Điện Tích[sửa]

Điện Tích là quá trình tích điện của vật . Khi một vật cho hay nhận Điện tử sẻ trở thành Điện Tích Dương hay Điện Tích Âm

[Vật] + e = Điện Tích Âm
[Vật] - e = Điện Tích Dương

Tính chất[sửa]

Điện Lượng cho biết dung lượng điện của Điện tích . Điện Lượng có ký hiệu Q đo bằng đơn vị Cu Lôm C . Một Cu Lôm có 6.24150962915265×10E18 điện tử âm

1 C = 6.24150962915265×10E18 Điện tử Âm

Điện Trường các Đường điện hướng ra hay hướng vô của Điện tích . Điện Tích Dương có Điện trường tạo từ các Đường điện hướng ra . Điện Tích Âm có Điện trường tạo từ các Đường điện hướng

Từ Trường các Vòng tròn điện nghịch hay thuận chiều kim đồng hồ. Điện tích dương có Điện trường tạo từ các vòng tròn điện nghịch chiều kim đồng hồ . Điện tích dương có Điện trường tạo từ các vòng tròn điện thuận chiều kim đồng hồ

Điện và Dẩn Điện[sửa]

Dòng Điện[sửa]

Electron flow in a conductor.svg


Dòng điện là dòng di chuyển thẳng hàng của điện tích do có áp lực của một lực điện . Dòng điện được định nghỉa là dòng di chuyển thẳng hàng của các Điện tích đi qua một bề mặt trong một giây thời gian

Dòng Điện Đo bằng đơn vị Am Pe, A .

Điện Thế[sửa]

Áp lực của Lực Điện tạo ra Dòng điện Điện tích thẳng hàng được gọi là Điện Thế . Điện Thế cho biết khả năng của lực trên điện tích . Điện thế đo bằng đơn vị Vôn v

Hiệu Điện Thế[sửa]

Hiệu Điện Thế là Điện thế khác biệt giửa hai điểm điện

v = v2 - v1

Năng Lượng[sửa]

Khi có một Lực Điện có khả năng làm cho điện tích di động trong một thời gian sẻ tạo nên một Năng lượng

Điện Dẩn[sửa]

Điện Dẩn đo bằng tỉ lệ Dòng Điện trên Điện thế

Điện Trở Kháng[sửa]

Điện Trở Kháng đo bằng tỉ lệ Dòng Điện trên Điện thế

Năng Lượng Điện[sửa]

Năng Lượng Điện Phát is Năng Lực tác động trên Điện tích trong một thời gian

Năng Lượng Điện Thất Thoát dưới dạng năng lượng Nhiệt tỏa vào không khí

Năng Lượng Điện Truyền

Mạch Điện Điện Tử[sửa]

Mạch Điện Điện Tử là một vòng khép kin của nhiều linh kiện điện tử mắc nối với nhau

Linh Kiện Điện Tử[sửa]

Linh Kiện Điện Tử các công cụ điện tử tạo ừ dẩn điện . Mỗi linh kiện điện tử đều có một Biểu Tượng và một Ký Hiệu điện tử riêng để dể nhận dạng . Thí dụ

  • Điện Trở có Biểu Tượng o--^^^^--0 và Ký Hiệu R
  • Tụ Điện có Biểu Tượng o--| |--0 và Ký Hiệu C
  • Cuộn Từ có Biểu Tượng o--mmm--0 và Ký Hiệu L