Tự làm một tạp chí/Một vài nguồn tham khảo thêm

Tủ sách mở Wikibooks


Thông tin trực tuyến

Sách, zine .v.v...

  • How to make books, một chương bởi "robnoxious" trong Making Stuff and Doing Things: A collection of DIY guides to doing just about everything, hiệu chỉnh Kyle Bravo và xuất bản Microcosm Publishing, 2006.
    • Cuốn sách trên có rất nhiều thông tin hữu ích hướng dẫn tự đóng gáy sách, nhiều hình minh họa cách gấp zine, đan các trang lại với nhau .v.v...
  • Đóng sách (Bookbinding), mô tả cách tự đóng sách.