Tự học JavaScript/Thư viện mã nguồn

Tủ sách mở Wikibooks

Thư viện mã nguồn Javascript[sửa]

Tạo một hồ sơ Javascript rời với những chức năng co ban

Chống Sao Chép Nội Dung[sửa]

 • IE
<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
document.write('<body ondragstart="return false" onselectstart="return false">');
</script>
 • Both IE and NS
<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
function disableselect(e){return false}
function reEnable(){return true}
 
//if IE4+
 
document.onselectstart=new Function ("return false")

 
//if NS6
 
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
</script>

Vô Hiệu Hóa Chức Năng Chuột Phải[sửa]

<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
function click() 
{
if (event.button==2) {alert(new Date());}
}
document.onmousedown=click
//-->
</script>

Thay Đổi Màu Nền Tự Động[sửa]

<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
var bgcolorlist=new Array("#DFDFFF", "#FFFFBF", "#80FF80", "#EAEAFF", "#C9FFA8", "#F7F7F7", "#FFFFFF", "#DDDD00")
document.bgColor=bgcolorlist[Math.floor(Math.random()*bgcolorlist.length)]
</script>

Lên Đầu Trang Nhấp Chuột Phải 2 lần[sửa]

<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
<!--
function dblclick() {
	window.scrollTo(0,0)
}
if (document.layers) {
	document.captureEvents(Event.ONDBLCLICK);
}
document.ondblclick=dblclick;
//-->
</script>

Hiển Thị Thông Tin Trên Thanh Status[sửa]

<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
 var boodschap = 'Welcome to Quach Trung Thanh Webpage.' + ' | ' + 'Today is : ' + new Date() + ' | Press F5 to Change Background color';

 function dgstatus(){

    window.status = boodschap;
    timerID= setTimeout("dgstatus()", 0);
 }

 dgstatus();
</script>

Cách Dùng[sửa]

<script language=javascript scr="''ThuVienMaNguonJS.js''"></script>

Thay phần chữ nghiêng bằng địa chỉ để file js có nội dung trên của bạn

Danh sách JS Files[sửa]

Sau đây là danh sách những hồ sơ rời .js ứng dụng viết bằng ngôn ngữ javascript