Tập tin:Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ.pdf

Tủ sách mở Wikibooks
Đi đến trang
trang sau →
trang sau →
trang sau →

Tập tin gốc(1.239×1.752 điểm ảnh, kích thước tập tin: 298 kB, kiểu MIME: application/pdf, 11 trang)

Giấy phép[sửa]

Tôi, người giữ bản quyền tác phẩm này, từ đây phát hành nó theo giấy phép sau:
Tập tin này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công – Phi thương mại – Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi

Bạn được tự do:
  • chia sẻ – sao chép, phân phối và chuyển giao tác phẩm
  • pha trộn – để chuyển thể tác phẩm
Theo các điều kiện sau:
  • ghi công – Bạn phải ghi công tương ứng, cung cấp một liên kết đến giấy phép, và cho thấy các thay đổi có được thực hiện hay không. Bạn có thể làm điều đó bằng bất ký cách nào hợp lý, nhưng không phải bằng các cách gợi ý rằng người cho phép ủng hộ bạn hay việc sử dụng của bạn.
  • phi thương mại - Bạn không được sử dụng tác phẩm này cho mục đích thương mại.
  • chia sẻ tương tự – Nếu bạn thay thế, biến đổi, hoặc làm tác phẩm khác dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ được phân phối tác phẩm mới tạo ra với một giấy phép y hệt, tương tự hoặc tương thích với tác phẩm gốc.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình xem trướcKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại12:38, ngày 20 tháng 1 năm 2021Hình xem trước của phiên bản lúc 12:38, ngày 20 tháng 1 năm 20211.239 × 1.752, 11 trang (298 kB)Đức Anh (thảo luận | đóng góp)

Trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình