Sinh học lớp 10/Đại phân tử/Axít nucleic

Tủ sách mở Wikibooks

Axit nucleic gồm 2 loại : Axit deoxiribonucleic (ADN) và Axit ribonucleic (ARN).

ADN[sửa]

ADN được cấu tạo bởi hàng triệu đơn phân là các nucleotit gồm có 4 loại: adenin (A), timin (T), guanin (G), xitozin (X). Các nucleotit liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung (NTBS), A - T, G - X. Nhờ sự sắp xếp các cặp nucleotit và chiều dài mà tạo ra vô số loại ADN khác nhau, như vậy ADN có tính đa dạng và đặc thù. ADN có cấu trúc không gian là một chuỗi xoắn kép gồm 2 mạch song song xoắn đều theo chiều ngược kim đồng hồ, mỗi chu kỳ xoắn dài 34 Angxtorong gồm 5 cặp nucleotit và bán kính 20 Angxtorong. Gen thực chất là một đoạn của ADN. ADN là cấu trúc mang gen quy định tính trạng của các loài. ADN nằm trên NST trong nhân. Nhờ sự tự sao chép của ADN mà NST có thể nhân đôi trong kì trung gian.

ARN[sửa]

ARN được cấu tạo bởi hàng triệu đơn phân là các nucleotit gồm 4 loại ; adenin A, ucenin U, guanin G,xitozin X.các nucleotit liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung NTBS ,A - U, G - X.nhờ sự sắp xếp các cặp nucleotit và chiều dài tạo ra vô số loại ARN khác nhau