Sinh học lớp 10/Đại phân tử

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Có 4 loại đại phân tử chính cấu tạo nên tế bào sinh vật: Cacbohidrat, Lipid, Protein, Axit nucleic.