Sinh học lớp 10/Đại phân tử

Tủ sách mở Wikibooks

Có 4 loại đại phân tử chính cấu tạo nên tế bào: Cacbohidrat, Lipid, Protein, Axit nucleic.