Sách vật lý/Tương đối rộng/Bước sóng ánh sáng thấy được

Tủ sách mở Wikibooks


Planck biết rằng vật tối hấp thụ năng lượng nhiệt tốt nhứt . Planck thực hiện thí nghiệm trên vật tối cho kết quả sau

Bước sóng tối đa của phóng xạ vật đen biểu diển dưới dạng hàm số của nhiệt độ

Với

b=2.8977729, Hằng số Wien