Sách vật lý/Điện AC

Tủ sách mở Wikibooks

Điện AC hay Điện hai chiều có điện thế thay đổi theo thời gian của một sóng sin đều . Điện AC được tạo ra từ máy phát điện AC có Điện thế 120V - 60 Hz .

Điện AC[sửa]

Ký hiệu mạch điện của điện AC

Voltage Source (AC).svg


Điện AC có thể biểu diển bằng công thức toán sau


Điện thế thường dùng trong tính toán điện

Left
Điện thế đỉnh
Điện thế giửa 2 đỉnh
Điện thế trung bình
Điện thế hửu hiệu

Nguồn phát điện AC[sửa]

Điện AC được tạo ra từ máy phát điện AC có cấu tạo sau

Elementary generator.svgLeft