Sách vật lý/Điện/Hệ thống điện

Tủ sách mở Wikibooks

Hệ thống máy điện tử tạo từ mắc nối nhiều bộ phận điện tử lại với nhau trong một mạch điện khép kín

Loại Hệ thống[sửa]

  1. Hệ thống điện thoại
  2. Hệ thống Ra Dô AM/FM
  3. Hệ thống điện toán
  4. Hệ thống điện thoại
  5. Hệ thống điện thoại