Sách trợ giúp Toronto

Tủ sách mở Wikibooks

Trợ giúp chính phủ không lệ phí hoàn toàn miển phí dành cho mọi người gặp nạn , bần cùng, vô gia cư , già cả...

Đơn trên mạng[sửa]

Trương mục bổng lộc trên mạng[sửa]

Trương mục bổng lộc trên mạng

Mybenefits

Đơn xin trợ giúp tài chánh trên mạng[sửa]

Đơn xin trợ giúp tài chánh trên mạng

Đơn xin trợ giúp nhà ở rẻ trên mạng[sửa]

Đơn xin trợ giúp nhà ở rẻ trên mạng

Đơn xin[sửa]

Đơn xin giây tờ cá nhân

Trợ giúp khẩn[sửa]

Đăng ký chổ ở khẩn (Central Intake)[sửa]

Gọi Điện thoại khẩn (24/24) để được đăng ký chổ ở khẩn 416-338-4766 or 1-877-338-3398

Đón tiếp khẩn ngoài đường (Outreach)[sửa]

Xe đón tiếp khẩn ngoài đường gặp thân chủ ở ngoài đường đem thân chủ vào chổ ở khẩn cùng với các dịch vụ cho đồ ăn, uống miển phí . Gọi 311 . Dịch vụ Đón tiếp khẩn ngoài đường trong thành phố Toronto được các cơ quan sau đảm nhiệm


1) Albion Neighborhood Services Outreach Teams Hoạt động ở miền tây Toronto bao gồm Etobicoke and Parkdale 416
2) The Salvation Army Gateway Outreach Team Hoạt động ở trung tâm và miền đông Toronto bao gồm
East York, central Toronto, and Rosedale Valley Road
416 368-0324
3) Agincourt Community Services Outreach Team Hoạt động ở North York and Scarborough 416-684-6350
4) YMCA Outreach Team Phục vụ đón tiếp dành cho tuổi trẻ tuổi 16 đến 24 416
5) NaMeRes Outreach Team Phục vụ đón tiếp dành cho người da đỏ 416
6) Multi-disciplinary Outreach Team (M-Dot) Phục vụ đón tiếp dành cho những người mắc bệnh tâm thần 416

Trợ giúp khẩn tiền xài[sửa]

Chu cấp tiền xài khẩn Độc thân $733 / Tháng để trả tiền mướn nhà và tiền ăn uống . Xem chi tiết và nộp đơn trên mạng

Trợ giúp khẩn tiền mướn nhà[sửa]

Trợ giúp tiền khẩn dùng trong việc trả tiền mướn nhà da`nh cho nhừng người lành trợ cấp xà hội OW/ODSP . Độc thân/Cặp đôi – $1,600 - Gia đình với người lớn phụ thuộc – $2,000 - Gia đình với con cái – $3,000 - Chăm sóc tạm thơi – $560 per child (in temp care) . Xem chi tiết và nộp đơn trên mạng

Trợ giúp khẩn tiền mướn nhà OW[sửa]

Trợ giúp tiền khẩn dùng trong việc trả tiền mướn nhà dành cho nhừng người không có lành trợ cấp xà hội OW/ODSP . Xem chi tiết và nộp đơn trên mạng

Danh bạ[sửa]

Trợ giúp tài chánh[sửa]

Trợ giúp chính phủ hoàn toàn miển phí dùng trong việc trợ cấp tài chánh cho những người nghèo khổ có lợi tức thấp đến không có tiền bạc .

Trợ giúp tài chánh của cơ quan xã hội[sửa]

Trợ giúp tài chánh từ cơ quan xã hội nhằm giúp đở nhừng người gặp khó khăn về tài chánh, nhà ở , việc làm , học nghề , tìm việc ... bao gồm 2 loại trợ giúp tài chánh sau

Trợ giúp tài chánh của cơ quan thất nghiệp[sửa]

Trợ giúp tài chánh từ cơ quan bảo hiểm việc làm nhằm giúp đở nhừng người bị mất việc hay nghỉ việc

Trợ giúp tài chánh sở thuế[sửa]

Trợ giúp tài chánh từ sở thuế hoàn lại tiền thuế cá nhân cuối năm

Trợ giúp tìm kiếm nhà ở[sửa]

Trợ giúp chính phủ không lệ phí hoàn toàn miển phí dành cho mọi người gặp nạn , không nhà ở , ở ngoài đường

chổ ở khẩn shelter
chổ ở khẩn 24 hour resprite
chổ ở khẩn Warming centers
chổ ở khẩn out of the cold

Trợ giúp học nghề[sửa]

OW/ODSP[sửa]

Trợ giúp học nghề= dành cho người lãnh trợ cấp xã hộo OW/ODSP

Chính phủ tỉnh bang[sửa]

Chương trình trợ giúp tìm kiếm học nghề chính phủ tỉnh bang Ontario

Cơ quan tìm kiếm việc làm Employment Ontario
Better job ontario
Apprenticeship

Trợ giúp tìm kiếm việc làm[sửa]

OW/ODSP[sửa]

Các trợ giúp của cơ quan xã hội OW/ODSP để giúp thân chủ tìm kếm việc làm

Chương trình trợ giúp tìm kiếm việc làm[sửa]

Chương trình trợ cấp tài chánh[sửa]

Địa chỉ[sửa]

Tỉnh bang[sửa]

Trợ giúp tìm kiếm việc làm chính phủ tỉnh bang Ontario

Trợ giúp kinh doanh thương mại[sửa]

Các chương trình trợ giúp kinh doanh thương mại chính phủ bao gồm

Toronto Business Development Center[sửa]

Các chương trình kinh doanh thương mại

OWSED - OW kinh doanh
BIZ Futures - ODSP kinh doanh
Business Inc. .

Công ty mùa hè - Summer company[sửa]

Công ty mùa hè dành cho tuổi trẻ 18- 30 tuổi

Summer company - Công ty mùa hè (Tuổi trẻ dưới 30 tuổi)
Starter company plus Công ty mở đầu (Tuổi trẻ trên 18 tuổi)

Kinh doanh nhỏ[sửa]

Các chương trình kinh doanh nhỏ