Bước tới nội dung

Sách toán/Hình/Hình tứ giác

Tủ sách mở Wikibooks
:

Hình tứ giác là hình có 4 điểm , 4 cạnh, 4 góc với tổng số góc bằng 360o

4 điểm A,B,C,D
4 cạnh AB,BC,CD,DA
4 góc
Tổng số góc bằng 360o

Các dạng hình tứ giác đặc biệt

[sửa]

Hình vuông

[sửa]

Hình chữ nhật

[sửa]

Hình thoi

[sửa]

Hình bình hành

[sửa]

Hình thang

[sửa]