Sách toán/Hình

Tủ sách mở Wikibooks

Hình đa giác[sửa]

Hình đa giác là hình có nhiều cạnh

Hình tam giác . Hình có 3 cạnh
Hình tứ giác . Hình có 4 cạnh .

Hình cong[sửa]

Hình tròn
Hình bầu dục